TurkishEnglish

Gevaş Ayrımı-Bitlis Yolu Sanat Yapıları, Toprak İşleri ve Üst Yapı İşleri


TCK - Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü - Gevaş Ayrımı-Bitlis İl Sınırı (Km:65+000-75+000) Yoluna, Sanat Yapıları, Toprak İşleri Ve Üst Yapı ( Pmat, Pmt, Bitümlü Temel, Binder, Aşınma Tabakası) Yapılması
Yapım Başlangıç Tarihi : 14.09.2011
Bitiş Tarihi : ~
Sözleşme Bedeli : 23.604.000,00 TL


100.000 ton PMAT, 140.000 ton PMT,  270.000 m² Bitümlü Temel, 270.000 m² Binder, 250.000 m² Aşınma Tabakası yapılması