TurkishEnglish
  • Güvenilir ve dürüst olmak.
  • Verimli ve üretici olmak.
  • Güçlü finans politikası oluşturmak.
  • Müşteri odaklı kalite sistemini sürekli iyileştirmek.
  • Kalitede bütünlüğü ve sürekliliği yaşam felsefesi olarak benimseyen çalışanlarına en yüksek değeri vermek.
  • Tedarikçiler ve taşeronları kalite sisteminin bütünü içinde değerlendirip hep birlikte sürekli gelişmeyi, iyileştirmeyi hedeflemek.
  • Teknolojik gelişmelere paralel insan gücü ve ekipmanı oluşturmak.
  • İş sağlığı ve iş güvenliği konusunu birinci dereceden önemli kılmak ve geliştirmek.
  • Doğa sevgisi ve çevre bilincini en yüksek performansla benimsemek.
  • Taahhütümüz altında olan projeleri zamanında ve standartlara uygun olarak tamamlamak.